ENSTİTÜLER

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Geleceğin inşasından en önemli stratejik başlıklardan biri olan gençler her dönem Türkiye’nin itici gücü, lokomotifi ve geleceğin güvencesi olmuştur. Türkiye’nin 2023 yılı ve daha ileri perspektifli planlamalarında da yine gençler stratejik olarak önemli bir değer olarak önümüze çıkmaktadır. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı, gençlerin iş gücüne katılım oranının düştüğü bir dönemde genç ve dinamik nüfusu ile bölgesindeki diğer ülkelerden ayrışan Türkiye’nin, gençlik odaklı politikalarının da bu perspektife uygun olarak şekillendirilmesi elzemdir.


Birsam Gençlik Araştırmaları Enstitüsü bu anlamda var olan gençlik değerinin nitelikli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek ve geniş tabanlı istişareler ışığında gençlik politikaları geliştirerek ilgili makamlara sunacaktır.


Birsam Gençlik Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’nin bölgesinde lider ülke olabilmesinin yolunun nitelikli ve bilinçli gençler ile mümkün olacağına inanmakta bu amaç çevresinde çalışmalar yürütmek amacıyla organize olmaktadır.