ENSTİTÜLER

MEDYA OKURYAZARLIĞI ENSTİTÜSÜ

İnsanların genel bilgi kaynağı olarak kabul gördüğü kitle iletişim araçlarında, iletilen mesajların izleyici ve dinleyici tarafından doğru algılanabilmesi adına faaliyetlerde bulunur. Tüketicinin medyada bulunan enformasyon akışına eleştirel bir gözle bakmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yürütür. Ayrıca bu enformasyon akışını sağlayan kurum ve kişilerin çalışmalarını inceleyip bu doğrultuda kurum ve kişilere enformasyonun ‘ne şekilde’ olması gerektiği üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.


Dünyada son derece gelişmiş olan medya okuryazarlığı kavramı ülkemizde son dönemlerde gündeme gelmektedir. Özellikle insanların genel bilgi kaynağı olarak gördüğü medyada yanlış bilgilendirmeler, gerek toplumsal gerek ekonomik gerekse eğitim alanlarında ciddi problemler yaratmaktadır. Giderek artan medya kanalları ve bilgiye kolay erişim medya okuryazarlığını bir ihtiyaç olarak doğurmuştur.


Bu alanda BİRSAM Medya Okuryazarlığı Enstitüsü’nün yapacağı her çalışma, medyada insanların doğru ve tarafsız bilgiye erişmesini bir adım daha kolaylaştıracaktır.