ENSTİTÜLER

TÜRK - ERMENİ BARIŞ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Türkiye-Ermenistan Barış Araştırmaları bünyesinde başta Türkiye ve Ermenistan olmak üzere Kafkasya ülkelerinin ortak sorunları üzerine yoğunlaşarak çözüm arayışlarının artırılmasına yönelik projeler üretilmesi planlanmaktadır.

.

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından itibaren başlayan ve Sovyetler Birliği’nin de bugüne miras bıraktığı etnik ve bölgesel sorunlar Kafkasya gibi önemli bir coğrafyanın kanayan yarası olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu sorunlar, birbiriyle iç içe yasayan halkların bugün  ortak ilişkiler konusunda ilerlemesinin önünü tıkamaktadır


BİRSAM olarak bu faaliyetlere katkı sağlamak ve sadece Türkiye ve Ermenistan arasında değil, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkeler arasında da koordinasyon tesis ederek işbirliği yolunu açmayı arzu etmekteyiz. BİRSAM yapılacak her türlü faaliyette barışın tesis edilmesini destekleyen herkes için ev sahibi olma özelliğini korumaktadır.