ENSTİTÜLER

TÜRK - İSLAM DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Türk - İslam Dünyası Araştırmaları Enstitüsü kapsamında Müslüman coğrafyaya sirayet eden sorunların kısır bir döngü içerisinde derinleşmesi gerçeğine yönelik gözlem ve araştırmalar yapmayı planlamaktadır. Gerçekleştirilecek çalışmalarında farklı dil ve etnik kökendeki insanların katılımını önemsemektedir.

 

Kader birliği içerisindeki Müslüman coğrafyanın yaşadığı kaos hızla ciddi kırılmalara doğru yol almakta, mezhep savaşları ve mülteci sorunu gibi problemler öngörülmeye başlamaktadır.

 

BİRSAM Türk - İslam Dünyası Araştırmaları Enstitüsü çeşitli ülke ve bölgelerden temsilcilerin katılımının sağlandığı tartışma platformları oluşturmaktadır. Türk ve İslam Dünyasındaki gelişmeleri her katılımcının geldiği bölgeye ait akademik araştırmalardan ve yine o bölgeye ait medyadan takip etmektedir. Enstitüsü bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve tartışma platformlarında Türk ve İslam Dünyasına ait sorunlar ve çözüm önerileri irdelenmektedir.