ENSTİTÜLER

YENİ TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren geçen sürede gerek tarihsel bağlamda gerekse gelecek perspektifinde değerlendirilmelerin yapılması enstitünün amaçlarından biridir. Ayrıca BİRSAM Yeni Türkiye Enstitüsü, devletin kuruluşunda ifade edilen muasır medeniyetlere ulaşma ya da kadim medeniyet tasavvurunun tekrar zemin bulması ölçütleri üzerinde hareket etmektedir.

 

Enstitü; Türkiye’de yerel yönetimler reformu, demokratikleşme, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci gibi uzun vadeli hedeflerinin araştırılması, konular hakkında akademik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi esasına dayalı olarak çalışır.