Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

Gençler Kamu Diplomasisini Konuştu

5 Mart Perşembe günü Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü’nde Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi BİRSAM ve Şehir Üniversitesi Polithink Düşünce Topluluğu işbirliği ile gençlik inisiyatiflerinin Türk kamu diplomasisindeki rolleri ele alındı. 4 oturum halinde gerçekleşen panelde farklı alanlarda faaliyet gösteren gençlik sivil toplum kuruluşları Türkiye’nin kamu diplomasisinde kısa ve uzun vadeli hedeflerine ne şekilde müdahil olduklarını anlattılar.

 

“Türk Kamun Diplomasisinde Gençlik İnisiyatiflerinin Rolü” isimli panele Gençlik alanında en aktif olan sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi. Sundukları tebliğ ile kamu diplomasisine olan yaklaşımlarını Türkiye’nin özellikle uzun vadede kendisine belirlediği hedefler ile harmanlayarak anlata panelistler yapılan çalışmaların akademik bir platformda tartışılmaya açılmasına vesile olmanın yanında kendi aralarında kurumsal ve bireysel anlamda da kaynaşmaya zemin hazırlamış oldu.

 

Genç Sivil Toplum Kuruluşları Bir Aradaydı

 

Genç MUSİAD Genel Başkan Vekili Yavuz Fettahoğlu, Genç TUMSİAD, Genel Sekreteri Yasin Reçber, Genç UHİM Genel Koordinatörü Sezai Esen, Birleşmiş Siviller Başkanı Sümeyra Yerkel, KADEM Gençlik Kurulu Başkanı Safa Koçoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulsamet Temel, Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Ömer Önder Haberdar, Türkiye Öğrenci Konseyi Başkanı Nihat Buğra Ağaoğlu, Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Us Akademisyenler Platformu Genel Sekreteri Hasan Emre Aydın,  Genç Türkiye Platformu Genel Başkanı Muhammet Ali Karakaş, Medeniyet Gençliği Hareketi Genel Sekreteri Murat Öztabak, Genç Siviller Sözcüsü Erkan Şen ve Gençlik Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Mehmet Serdar Tufan panelist olarak bildirilerini sundular.  Gençlik alanında tanınan ve oldukça aktif olan sivil toplum kuruluşlarının başkan veya başkan vekili düzeyinde katılım gösterdikleri panelde BİRSAM Genel Koordinatörü Hakan Memur ve Polithink Düşünce Topluluğu Başkanı Hüseyin Tarık Aydın tarafından açılış konuşmaları yapılırken panelin moderatörlüğünü BİRSAM İslamofobi ve Hak İhlalleri Araştırmaları Direktörü Yunus Emre Deli gerçekleştirdi. 

 

Belli aralıklar ile düzenleneceği bildirilen panelde düzenli olarak gençlik inisiyatiflerinin Türkiye’nin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmadaki etkileri ölçülecek. Sunulan bildirilerin kitapçık halinde iki dil ile basılacağı da bildirilirken uluslararası düzeyde bu çalışmaların artması ve kamu diplomasisinin gençlik kuruluşları arasında daha da bilinir hale gelmesi bekleniyor.