Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

Türkiye’nin Genç İnsani Diplomasi Gönüllüleri Gaziantep’te Bir Araya Geldi

Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi BİRSAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gaziantep Şirehan Oteli’nde düzenlenen ‘’Türkiye’nin İnsani Diplomasisi ve Gençlik İnisiyatifleri’’ çalıştayı 2 günlük program kapsamında akademiden siyasete, medyadan sivil topluma kadar birçok farklı alanda temsilcilerin katılımı ile 27 - 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşti.

 

Türkiye ve yurtdışından gelen katılımcıların Türkiye’nin insani diplomasisinde özellikle gençlik inisiyatiflerinin rolünü ele aldıkları çalıştay 4 oturum ile gerçekleştikten sonra çalıştay heyeti programın ikinci gününde Gaziantep Nizip’te bulunan Suriyeli mültecilerin konakladığı Nizip geçici kampına ziyarette bulundular.

 

Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi ve Türkiye’de politik psikoloji bilim dalının kurucusu olarak tanınan Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in ilk olarak gerçekleştirdiği açılış konuşmasından sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Son selamlama konuşması olarak kürsüye gelen Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Ali İhsan Kahraman ise Türkiye’nin insani diplomasisinde gerçekleştirdiği büyük hareketin temelde dayandığı 3 ilkeyi dile getirdi. Kahraman: ‘’bu aziz milletin, dünya ekonomik büyüklük sıralamasında 16.sırada olmasına rağmen dünyanın en cömert ülkesi olmasını 3 ilke ile açıklayabiliriz. Öncelikle adil bir düzeni iddia ediyoruz. ikinci olarak müreffeh toplum ve son olarak ortak yaşam düzenidir. Bu 3 ilke insani diplomasimizin olmazsa olmaz çizgileridir ve bugün görüyoruz ki dünyanın her yerinde gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucunda mazluma ve mahzuna yardım eli oluyoruz.’’

 

Ad  Dünyada 795 Milyon İnsan Açlıkla Boğuşuyor!

 

Türkiye’nin insani ayrdım atılımında gençlik inisiyatiflerinin rolü başlığı ile başlayan ilk oturumda Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Memur Sen ve Genç Memur Sen’in insani ayrdım çalışmalarında aldığı büyük rolü anlattıktan sonra sözü alan Genç İHH Genel Başkanı Fatih Yazıcı dikkat çekici bir tespiti dile getirerek dünya genelinde açlıkla boğuşan 795 milyon insanın bulunduğu ancak ironik olarak bu sayıdan daha fazla insanın ise obezite hastalığından dolayı ölümün eşiğine geldiğini ifade etti.

 

Türkiye’nin insani diplomasisinde aldıkları rol ile etkin bir yere sahip olan Genç İHH genel başkanının ardından TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Abdulsamet Temel söz aldı. Temel, ‘’insani yardımları geçmişimizde devlet değil bizatihi sivil inisiyatifler gerçekleştirmiş, neredeyse bugün devleti gördüğümüz tüm alanlarda vakıflarımız, derneklerimiz bütün yükü omuzlamıştı’’ dedi. 3 konuşmacının tebliğde bulunduğu oturum Sadakataşı Derneği Yönetim Kurul Üyesi Cihat Terzioğlu’nun kapanış konuşması ile sona erdi. Terzioğlu: insani diplomasi bir inşa sürecidir. Ama inşa süreçlerinin ihya sürecine de dönüşmesi nin gerekli olduğunu belirtti. 

 

Türkiye’nin Yardımlarına Sınırötesi Bakış

Çalıştayın ikinci oturumu ‘’Türkiye’nin yardımlarına sınırötesi bakış’’ başlığı ile gerçekleşti. BİRSAM Direktörü Yunus Emre Deli’nin moderatörlüğü üstlendiği oturumun ilk sunumunu Avrupa Türk İslam Birliği Gençlik Kolları Başkanı Özlem Çelebi gerçekleştirdi.
Çelebi, ATİB’in ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra özellikle Avrupa’daki kadınların organizasyonu ile kurulan ve doğrudan insani diplomaside etkinlik gösteren Hilal Derneği’nin çalışmalarından ve ulaşılan yerlerde oluşan etkiler hakkında önemli hususlara değindi. Oturumun ikinci konuşmasını uluslararası bir kuruluş olarak etkinliğini sürdüren Islamic Relief kuruluşunun sözcüsü Nuri Köseli gerçekleştirdi. Müslümanların uluslararası organizasyonlarda kimliğini saklayarak çeşitli yardım kampanyalarında bulunmasına karşın kendilerinin doğrudan bu iddiayı İslam inancının kaideleri üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtirken özellikle bu girişimlerin Bosna savaşı ve 1999 depreminden sonra büyük bir dönüşüme uğradığını dile getirdi.

Ad

Oturumun üçüncü sunumunu yapan DİTİB RLP Eyalet Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Alboğa, Almanya’da etkinlik gösteren Türk STK’larının son zamanlarda hükümetin baskısına uğradığını, mülteciler ile alakalı proje desteklerinin 80% kısaltılmasına rağmen DİTİB teşkilatının mülteci kardeşlerine kendi imkanları ile ensar olacağını dile getirdi. İkinci oturumun son sunumu için söz alan Us Akademisyenler Platformu Başkanı Hasan Emre Aydın Almanya’da bulunan Türk diasporasının gerçekleştirdiği yardımlar ile özellikle ihtiyaç sahibi coğrafyada girişilen yardım kampanyalarına ve Us Akademisyenler Platformu’nun bu süreçte hem köprü olarak konumlandırdıkları rollerinden hem de Almanya’daki bilinçlendirme çalışmalarını dile getirdi. 

 

‘’Avrupa’da Mülteci Sorunu Çözülecekse Bu Ancak Türkiye’nin Katkısı İle Olur’’

 

TRT World çalışanı Nesibe Erdoğan’ın moderatörlüğünde,medyanın gözünden insani yardım ve gençlik inisiyatifleri başlığı ile gerçekleşen çalıştayın üçüncü oturumu Almanya Bremen Eyalet Milletvekili Dr.Oğuzhan Yazıcı’nın sunumu ile başladı. Almanya’da özellikle bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının ağır baskısı altında siyasi hayatını sürdürmeye çalışan Oğuzhan Yazıcı, Türk diasporasının yeterince etkin olmayan kamuoyu yönlendirme çalışmalarına değindi. Yazıcı, Türk diasporasının üzerine düşeni gerektiği gibi yapamadığını, doğru stratejilerin kullanılması durumunda özellikle uluslararası hususlarda Türkiye için büyük sorun teşkil eden meselelerde olumlu sonuçlara ulaşılabileceğini dile getirdi.™

 

Üçüncü oturumun ikinci sunumu için söz alan UETD Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal ise Avrupa’nın çözümü için büyük çaba sarf ettiği mülteci sorununa değinerek ‘’Avrupa’da mülteci sorunu çözüleceksek bu ancak Türkiye’nin katkısı ile olur’’ sözleriyle Türkiye’nin özellikle Avrupa Birliği’nin entegrasyon sorununda Türkiye’ye olan ihtiyacını dile getirdi. Nesibe Erdoğan moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturum genç bir yapımcı ve senarist olan Enes Ateş’in kültürel çalışmaların insani diplomasi çalışmalarına olan etkilerini dile getirmesinden sonra sona erdi. 

 

‘’Gençlerimiz Rehavete Düşmemeli!’’

‘’Türkiye’nin insani diplomasisi ve gençlik inisiyatifleri’’ başlığı ile gerçekleşen çalıştayın son oturumu ‘’İnsani yardımların gençlik inisiyatiflerinin dinamizmine etkisi’’ konusuyla CARE - Center of Arts, Research and Education Direktörü Esma Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. BİRSAM Araştırmacısı Mert Hüseyin Ergül’ün insani diplomaside dinamik hareketliliğin ne şekilde sağlanabileceği temasıyla yaptığı konuşmadan sonra söz alan Avrupa Müslümanları Merkez Konseyi Sözcüsü Mehmet Alparslan Çelebi, Avrupa Türk diasporasının etkin çalışmalarını farklı perspektiflerden değerlendirerek özellikle Avrupa’da baş gösteren ve küresel bir boyut kazanan gençlerin kimliksizleşme sürecine dikkat çekerek Türk gençlerinin rehavete düşmeden üstlendikleri görevi yerine getirmeleri gerektiğini ve insani diplomasinin odak noktalarına alınarak etkinliklerin sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Oturumun ve çalıştayın son sunumunu ise California Üniversitesi öğretim görevlisi olan ve kamu diplomasisi üzerine gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ile bilinen Doç.Dr. Bahar Senem Çevik tarafından yapıldı. Senem Çevik, Türkiye’nin birinci sıraya yükselecek kadar önemli bir atılım gerçekleştirdiği, bundan sonra dikkat edilmesi gereken asıl hususun hem koordinasyonlu çalışmaların arttırılması hem de gerçekleşen çalışmaların kamu diplomasisi faaliyetleri çerçevesinde daha iyi tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

 Ad

 

Nizip Geçici Barınma Tesisine Toplu Ziyaret

 

BİRSAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen ve yurtiçi ve yurtdışından birçok temsilcinin katıldığı ‘’Türkiye’nin insani diplomasisi ve gençlik inisiyatifleri’’ çalıştayı ilk günkü çalıştay programının ardından ikinci gün Gaziantep Nizip’te bulunan Nizip Geçici Barınma Tesisi’ne toplu ziyaret ile sona erdi. Suriyeli sığınmacıların dünya standartlarının üzerinde konaklamaları yönünde büyük imkanların sağlandığı ve kurulduğu ilk günden beri büyük övgüler alan tesisi ziyaret eden heyet AFAD Gaziantep İl Müdürü Sinan Atakan’ın bilgilendirme sunumunu dinledikten sonra Suriyeli bir ailenin konteynırını ziyaret etti ve tesisteki farklı yapıları ziyaret ederek sığınmacılar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiler.

 

 

 

Haberler